Infosessie Regierol Sociale Economie én Werk

Workshops  |  Volzet, Sociale Economie

Verbreding Regierol Sociale Economie met Werk brengt nieuwe criteria met zich mee

Op 29 april 2022 keurde de Vlaamse Regering de verbreding van de huidige regierol naar sociale economie én werk goed.  Hiermee wordt de lokale regierol uitgebreid tot het bredere lokale werkgelegenheidsbeleid.  De regisseurs sociale economie krijgen daarbij een coördinerende, netwerkende en beleidsvoorbereidende rol toebedeeld voor het domein werk en sociale economie. Dit heeft nieuwe inhoudelijke en financiële criteria tot gevolg én een nieuwe oproep voor tweede helft BBC: 2023-2025.

Aangezien het om een open oproep met nieuwe criteria gaat, moeten alle mogelijke begunstigden – dus zowel de nieuwe als de bestaande of veranderde lokale regieverbanden – een aanvraag indienen. De deelnemende besturen van Regierol Sociale Economie KINA moeten dus, via een aanpassing van de meerjarenplanning, een nieuwe subsidieaanvraag indienen voor de periode 2023-2025, uiterlijk op 15 januari 2023.

Graag nodigen we u uit op deze infosessie op donderdag 29 september om te bekijken wat deze wijziging inhoudt en welke stappen we verder praktisch moeten ondernemen.

Geïnteresseerden vanuit uw bestuur zijn zeker welkom.

Schrijf je in

Inschrijven voor dit evenement is niet (meer) mogelijk. Bekijk zeker ook onze andere activiteiten.

Datum

5 december 2022 @ 14:00 - 16:00

Locatie

Kina Malle
Antwerpsesteenweg 503
2390 Malle

Contact

Team Sociale Economie
Sociale economie

socialeeconomie@kina.be