Privacyverklaring

Laatst gewijzigd: 07/07/2022

Inleiding

KINA hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van abonnees, klanten, en bezoekers op websites van KINA. Daarom willen wij jou duidelijk informeren over onze voorzorgen en maatregelen bij de behandeling van persoonlijke gegevens. KINA behandelt en beveiligt de persoonlijke gegevens van abonnees, klanten en bezoekers op de websites van KINA steeds op een zorgvuldige wijze.

KINA stelt het beleid voor de bescherming van jouw persoonsgegevens in regel met de wetsbepalingen in België en de Europese Unie. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), privacywet, de wet ter bescherming van de privacy, persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, de telecommunicatiewet, en overige privacyregelgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig zou blijken om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via de contactgegevens van onze verantwoordelijke (zie hieronder).

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is KINA. Mocht je bepaalde vragen hebben met betrekking tot privacy kan je hieronder de contactgegevens terugvinden:

Adres: Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle
Telefoonnummer: + 32 3 218 72 09
E-mail: privacy@kina.be

Minderjarigen

Er worden op onze websites geen overeenkomsten gesloten met minderjarigen. Wij vragen minderjarigen dan ook uitdrukkelijk om ons geen persoonlijke gegevens toe te sturen. Als KINA ontdekt dat het per ongeluk persoonsgegevens heeft verzameld van een minderjarige, dan zal het de persoonsgegevens van die minderjarige zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit de bestanden.

Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die jou onmiddellijk of onrechtstreeks kunnen identificeren. Onder persoonsgegevens wordt bijvoorbeeld bedoeld: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en e-mailadres.

Doeleinden van verwerkingen op de website

Je kan op onze website persoonsgegevens meedelen voor volgende doeleinden en verwerkingsgronden:

 • Contact formulier of briefwisseling: Wanneer je het contactformulier op de website invult, geef je KINA toestemming om de ingevoerde gegevens te verwerken. De verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om jouw vraag of bericht te behandelen.
 • Vormingen: Op onze website kan je je inschrijven voor vormingen. De verstrekte gegevens worden gebruikt om jouw aanwezigheid, jouw betaling en de bezettingsgraad van een opleiding na te gaan.
 • Sollicitaties: Onze website kan gebruikt worden om bij KINA te solliciteren. Bij het invullen van jouw gegevens, geef je toestemming aan KINA om je naam, emailadres, sociale media, cv en motivatie te verwerken voor de betreffende vacature. Je gegevens worden gebruikt om na te gaan of er een potentiële match is met een openstaande vacature, om contact met je op te nemen voor het inplannen van sollicitatiegesprekken en om bij indiensttreding in je personeelsdossier te bewaren.
 • Giften: Via onze website kan je giften doen. De verwerking van de verstrekte gegevens gebeurt op basis van jouw toestemming. Voor het uitreiken van een fiscaal attest, worden de noodzakelijke persoonsgegevens opgevraagd.
 • Reservatie Hotel Beukenhof: Via onze website kan je een kamer in Hotel Beukenhof reserveren. De verwerking van de verstrekte gegevens gebeurt op basis van je toestemming.
 • Sociale media plug-ins: De website van KINA gebruikt plug-ins van bijvoorbeeld LinkedIn. Zodra je onze website bezoekt, sturen deze cookies informatie naar deze derde partij over je apparaat, welke pagina’s je bezocht hebt en hoe je onze diensten gebruikt. Deze verwerking gebeurt ook als je geen account hebt bij deze derde partij.
 • Analyse gebruik van de website: om webstatistieken op te stellen bijvoorbeeld over het aantal bezoekers van de verschillende rubrieken van onze website en om onze websites en technologieën te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.
 • Informatie-uitwisseling via onze website: om jou de mogelijkheid te bieden om informatie op de website te plaatsen en uit te wisselen, en om contact te kunnen opnemen met andere gebruikers als de website daar de mogelijkheid toe biedt.
 • Dienstverlening en advertenties: om jou de diensten en advertenties op onze website algemeen te kunnen aanbieden.

Overige doeleinden

KINA verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens daarnaast voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van een overeenkomst: opmaak en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst, waaronder de betaling van afgenomen producten of diensten, en om jou de overeengekomen producten of diensten te kunnen aanbieden en leveren.
 • Facturatie: om te kunnen factureren indien het gaat om een betaalde dienst. Deze financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door KINA, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst.
 • Communicatie met jou: om jou relevante e-mails en post, nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, serviceberichten, of andere elektronische boodschappen te kunnen sturen.
 • Marketing door KINA: voor marketingdoeleinden om jou gericht te kunnen informeren over relevante producten of diensten en nieuwe aanbiedingen van KINA en derden, waarvan we vermoeden dat jij er interesse in kan hebben. Om deze informatie persoonlijk op jou af te stemmen, om jou bijvoorbeeld een advertentie te kunnen tonen van een product of dienst waarvan we vermoeden dat je er interesse in kan hebben aan de hand van de door ons verwerkte persoonsgegevens.
 • Marketing door derden: voor verdere marketingdoeleinden waarbij de gegevens aan bedrijven of derden kunnen worden doorgegeven zodat zij interessante en relevante product- of dienstaanbiedingen aan jou kunnen richten.
 • Wettelijke verplichting: om te voldoen aan de wetten en regelgevingen waar KINA onderhevig aan is,
 • Andere: bij beslechting van eventuele geschillen en administratieve doeleinden.

Daarna kunnen jouw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Rechtsgronden voor verwerking

KINA verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, meer bepaald:

 • toestemming (a)
 • noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (b)
 • noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (c)
 • noodzakelijk voor ons gerechtvaardigde belang (f)

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, heb je steeds het recht om te allen tijde de gegeven toestemming terug in te trekken.

Delen van persoonsgegevens

KINA kan de persoonsgegevens die door KINA verwerkt worden ook overmaken aan andere partijen als dit noodzakelijk zou zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden omschreven in deze privacyverklaring. Zo kan KINA jou nog beter van dienst zijn en de inhoud van de websites nog beter op jouw interesses afstemmen. Indien je niet wenst dat KINA jouw persoonsgegevens uitwisselt met andere partijen, kan je ons dat steeds laten weten via email naar privacy@kina.be. Jouw verzet hiertegen is steeds op aanvraag en volledig gratis.

KINA kan in bijzondere gevallen jouw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen indien KINA daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure verplicht is.

Zonder jouw toestemming zal KINA jouw persoonlijke gegevens nooit verkopen, verhuren of op een andere manier onthullen aan derde partijen met het oog op marketing- en reclamedoeleinden.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Hoelang wij jouw persoonlijke gegevens bijhouden, verschilt op basis van de context van de verleende diensten en van onze wettelijke verplichtingen. De volgende factoren hebben doorgaans een invloed op de bewaarperiodes:

 • Hoelang zijn de persoonlijke gegevens noodzakelijk om onze diensten te verlenen?
 • Zijn de persoonlijke gegevens gevoelig?
 • Heb jij toestemming gegeven voor een langere bewaarperiode?
 • Zijn wij onderworpen aan een wettelijke, contractuele of gelijkaardige verplichting om jouw persoonlijke gegevens te bewaren?

KINA bewaart jouw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de doeleinden omschreven in deze privacyverklaring. Wanneer het niet langer noodzakelijk is om jouw persoonlijke gegevens te bewaren, verwijderen we deze op een veilige manier, in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren en verwijderen van gegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens ziet KINA toe op de beveiliging van deze informatie. Wij beschermen jouw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen te minimaliseren. Zo zorgen wij er maximaal voor dat er geen ongeoorloofde toegang is tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Onze werknemers zijn verplicht jouw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen wanneer ze er toegang tot hebben.

Jouw rechten

Je hebt altijd recht op inzage van jouw persoonsgegevens en kan deze (laten) verbeteren indien deze onjuist of onvolledig zijn, deze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking op basis van artikel 6.1 (e) of (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Daarnaast heb je het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van jouw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere partij.

Om je rechten uit te oefenen kan je contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke bijvoorbeeld via mail naar privacy@kina.be. Het uitoefenen van je rechten is steeds kosteloos. Gelieve bij jouw aanvraag een kopie van de voorkant van jouw identiteitskaart toe te voegen, zodat wij jouw aanvraag zo snel mogelijk kunnen verwerken. Zorg ervoor dat je jouw kopie veilig overmaakt om identiteitsfraude te voorkomen: Hoe maak ik met de KopieID-app een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs? | Rijksoverheid.nl.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine computerbestanden die door onze servers verzonden worden en die op de harde schijf van jouw computer worden geplaatst. Deze cookies bevatten informatie die alleen door ons kan worden ontcijferd en alleen wanneer je de website bezoekt. Als je onze website bezoekt, kunnen wij dus informatie op jouw computer opslaan. Deze cookies zijn er zodat jij gemakkelijk kan navigeren op onze site.

Je bent steeds vrij om de installatie van deze cookies te weigeren door de opties van jouw navigatiesoftware op het web te wijzigen. Met jouw internetbrowser kan je cookies van je harde schijf verwijderen, blokkeren, of gewaarschuwd worden alvorens een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over deze functies verwijzen wij jou door naar de instructies op het helpscherm bij de instellingen van jouw browser.

Cookiebeleid

Links

Op de website van KINA vind je links naar websites van andere partijen. KINA is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites of de wijze waarop die sites jouw (persoons)gegevens behandelen. Bekijk hiervoor steeds het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemene voorwaarden van de website die je bezoekt.

Toezichthoudende Autoriteiten

Uiteraard helpen wij jou graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteiten: de Gegevensbeschermingsautoriteit of de Vlaamse Toezichtcommissie.

Wijzigingen van het privacy beleid

KINA heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid en de overeenkomst in verband met cookies. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Ga daarom regelmatig dit document na.