Over KINA

Een regionale aanpak voor lokale noden. KINA maakt samenwerking mogelijk om het lokaal welzijnsbeleid te versterken. 

Er liggen dagelijks verschillende uitdagingen op ons te wachten… Door hier telkens op in te spelen is KINA ondertussen gegroeid en geëvolueerd tot de organisatie die ze de dag van vandaag is.

Ben jij benieuwd waar KINA voor staat? Wil je meer weten over onze historiek, doelstellingen, medewerkers, bestuur, … ? Ontdek het hier!

Een regionale aanpak voor lokale noden

Alle dienstverlening die KINA (Krisis Informatie Netwerk Antwerpen) uitbouwt, komt voort uit een concrete nood. Zo was het al vanaf het prille begin van de organisatie in 1980.

KINA is een organisatie van 28 OCMW’s die hun krachten gebundeld hebben in één vereniging die inspeelt op de versterking van hun lokaal welzijnsbeleid. Dankzij de samenwerking binnen een welzijnsvereniging overschrijdt elk OCMW zijn lokale mogelijkheden. Zij benutten de gezamenlijke capaciteit (kennis, experten, dienstverlening, infrastructuur, …), waardoor zij hun doelstellingen kunnen halen door gebruik te maken van de schaalgrootte.

Dynamisch en flexibel speelt KINA in op de ondersteuningsbehoeften van haar leden. KINA p.v. is de vereniging van, voor en door haar OCMW’s!

Het ondersteuningsaanbod is gedurende de voorbije jaren telkens op vraag en op maat van de leden-OCMW’s gegroeid. Hierbij werken we steeds vraaggericht, zowel bij de opstart van een dienstverlening als bij de verdere uitbouw. Voor vele van onze leden zijn we een onmisbaar verlengstuk van de eigen werking geworden. Dit is ook waaraan we in de toekomst willen blijven werken: samenwerking mogelijk maken om het lokaal welzijnsbeleid te versterken. Zo bieden we een regionale aanpak voor lokale noden.

Onze missie en visie

Als bovenlokale structuur staat Welzijnsvereniging KINA p.v. voor de grensoverschrijdende samenwerking van 28 OCMW’s in het arrondissement Antwerpen (leden), evenals voor de ondersteuning van die OCMW-werking die de lokale capaciteit te boven gaat.

Onze doelstellingen

Voorstelling

Kom meer te weten over KINA p.v. als organisatie, haar geschiedenis en aangesloten leden.

Bestuur

Als (boven)lokaal bestuur is de werking  van KINA p.v. vastgelegd binnen de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Medewerkers

KINA p.v. zou natuurlijk niet kunnen bestaan zonder haar enthousiaste medewerkers. Leer onze toffe collega’s kennen!

Grensoverschrijdende samenwerking

OCMW’s worden dagelijks geconfronteerd met (nieuwe) uitdagingen. Welzijnsvereniging KINA p.v. is een vereniging van, voor en door haar leden. Wij bieden ondersteuning bij lokale noden en behoeften, en zoeken hier grensoverschrijdende oplossingen voor. We geloven in de kracht van bovenlokale samenwerking. Samen verleggen we grenzen!

Doorheen de jaren bouwde KINA een ruim en uiteenlopend aanbod aan dienstverlening uit. Dat uit zich in een team van experten dat dagelijks voor u klaar staat. Of in verschillende projectwerkingen waaraan jouw bestuur kan deelnemen.

Bekijk hier wat wij voor jouw OCMW kunnen betekenen!