Onze doelstellingen

In het teken van onze missie, schuift KINA doelstellingen naar voren om hier lokaal een antwoord op te kunnen bieden.

Doelstellingen in het teken van onze missie

De visie, missie en strategie van KINA staan in functie van de visie, missie en strategie van de leden-OCMW.

Daar KINA grensoverschrijdend oplossingen zoekt, maar deze ook vaak lokaal vertaalt om op vraag en op maat te kunnen voldoen aan de plaatselijke noden en behoeften, schuift KINA de volgende doelstellingen naar voren:

  • Door samenwerking en bundeling van kennis en informatie, genereert KINA schaalvoordelen en synergievoordelen voor de aangesloten leden.
  • Door proactief optreden en professionele support, verlicht KINA de last van nieuwe ontwikkelingen, opdrachten en verplichtingen voor de lokale OCMW’s.
  • KINA biedt een professionele werking en knowhow die de capaciteit van de lokale OCMW’s overstijgen.
  • De hele werking en organisatie van KINA is steeds flexibel en speelt in op de ontwikkelingen in het welzijnslandschap en op de wijzigende behoeften van de leden.
  • Alles wat KINA doet heeft een economisch verantwoorde toegevoegde waarde voor 1 of meer van de leden (OCMW’s) en past in de vervulling van hun sociale opdracht.
  • Via een aangepaste juridische en organisatorische invulling, waarborgt KINA de continu├»teit van de missie; dit geldt met name voor de samenwerking tussen en ondersteuning van de OCMW’s in het arrondissement Antwerpen.

Het aanbod van KINA

In opdracht en op vraag van onze leden-OCMW, blijft KINA zich als vereniging verder ontwikkelen en ontplooien.

Ondertussen bestaat onze vereniging al meer dan 30 jaar en werd er een groot aanbod aan dienstverlening uitgewerkt.

Ben jij benieuwd wat KINA voor jou kan betekenen?

Ontdek het hier!