Arrondissementeel Sociaal Huis

Op de Antwerpsesteenweg 503 in Malle kan je het Arrondissementeel Huis van KINA vinden, het hart van ons breed dienstenaanbod en waar de grensoverschrijdende samenwerking tussen onze OCMW-leden tot stand komt!

Meer dan een gebouw…

Het Arrondissementeel Sociaal Huis van Welzijnsvereniging KINA p.v. stelt zich tot doel een gamma aan dienstverlening naar OCMW’s en andere hulpverleners aan te bieden, om één aanspreekpunt te creëren en stimulansen te bieden tot multidisciplinaire samenwerking.

Ons sociaal huis bestaat uit drie delen:

  • Een eerste deel is het hotel Beukenhof. Hier slagen we er in om een sociale mix te creëren tussen hotelgasten en cliënten in crisisopvang. Ons hotel biedt een eenvoudig comfort aan alle gebruikers.
  • Een tweede deel wordt gevormd door de bureaus van de stafmedewerkers. Deze specialisten bieden elk op hun terrein ondersteuning aan de aangesloten OCMW’s. Hoewel zij vaak ter plaatse op een OCMW werkzaam zijn, keren zij wekelijks terug naar hun thuisbasis om zich verder te verdiepen in hun specialisatie.
  • Een derde deel wordt gevormd door het restaurant. ‘L’ Amuse’ is een kwalitatief hoogstaand restaurant waar het gezellig vertoeven is. Je kan er terecht voor een lekkere maaltijd en draagt met elke consumptie bij tot de opvang van mensen in crisissituaties!

KINA biedt in zijn Arrondissementeel Sociaal Huis ook vergaderzalen aan, die tegen een uiterst lage kost (gratis voor OCMW’s) gebruikt kunnen worden door sociale organisaties uit de regio.

Multifunctioneel

Het Arrondissementeel Sociaal Huis heeft een informatie-, loket- en doorverwijsfunctie.

  • De loketfunctie wordt gerealiseerd doordat de OCMW’s op één adres een multidisciplinair team van gespecialiseerde stafmedewerkers en regionale coördinatoren ter beschikking hebben.
  • De doorverwijsfunctie van het Sociaal Huis wordt gerealiseerd door het tot stand brengen van een ruime samenwerking met actoren die rond bepaalde thema’s werkzaam zijn, in de crisisopvang, in de contacten van de stafmedewerkers…
  • De informatie-functie wordt ingevuld door onze stafmedewerkers die zich specialiseren in hun kennisdomein. Zij stellen hun specialisme ter beschikking van al onze leden. Specifiek naar de crisisopvang toe beschikt KINA over een team van professionele hulpverleners die via informatie en advies u helpen een juiste aanpak te hanteren in dergelijke situaties. Daarnaast kunnen deze professionals informatie bieden over de bestaande voorzieningen, die opvang en hulp aanbieden op het lokale en regionale niveau.
Een sociaal huis is dus duidelijk meer dan een gebouw. Het is een systeem waarbij tussen de 28 aangesloten OCMW’s en andere hulpverleners mogelijkheden gecreëerd worden tot grensoverschrijdende samenwerking.
Het Arrondissementeel Sociaal Huis van KINA werd op 28 januari 2005 plechtig geopend in het bijzijn van minister Vervotte, toenmalig minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.