Food Futuur

1,3 miljard ton per jaar…  dat is de hoeveelheid voedsel die jaarlijks verloren gaat voor menselijke consumptie. Met het project Food Futuur wil KINA inzetten op de strijd tegen voedselverspilling!

Een strijd tegen voedselverspilling

1,3 miljard ton per jaar…  dat is de hoeveelheid voedsel die jaarlijks verloren gaat voor menselijke consumptie.  1/3de van al het wereldwijd geproduceerde voedsel gaat verloren! Voor Vlaanderen is dat 2 miljoen ton per jaar of 180 kg voedsel per persoon per jaar.  Dat gebeurt in de ganse keten: zowel in de landbouw, industrie, winkels, horeca als bij consumenten, en uiteraard heeft dat een ernstige ecologische impact… De Vlaamse Regering legt een grote verantwoordelijkheid bij de lokale besturen om de strijd tegen voedselverspilling mee aan te gaan..

De stijgende nood aan voedselhulp

Daartegenover staat dat het aantal mensen dat noodgedwongen een beroep moeten doen op voedselhulp jaarlijks stijgt.  In Vlaanderen hebben momenteel minstens 500.000 mensen in armoede nood aan (bijkomende) voedselhulp en dat aantal blijft alleen maar stijgen.  De recente economische en gezondheidscrisis treft immers vooral de zwaksten onder ons.  De vraag naar voedselhulp is nog nooit zo hoog geweest!

KINA als foodsaver

Een voedseldistributieplatform combineert de uitdaging van voedseloverschotten met de uitdaging van het bestrijden van armoede. Maar, is ook ruimer dan dat. Het krijgt een plaats bij de vertaling van diverse duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) naar het lokale niveau. Vanuit de regierol sociale economie en werk was KINA al geruime tijd bezig met sociale economie en het actief creëren van sociale tewerkstelling, dan wel met duurzaamheid en met (kans)armoede. Vanuit deze uitdagingen is KINA begin 2022, in opdracht van haar lokale besturen en vanuit de verwachtingen van de Vlaamse regering, gestart met haar eigen voedseldistributieplatform.

Het project kreeg de naam ‘Food Futuur’ of ook wel ‘het voedsel van de toekomst’. KINA heeft in dit kader, met dank aan Nationale Loterij, de noodzakelijke investeringen gedaan (aankoop wagen, koelcel,…) en heeft een logistiek medewerker in dienst genomen binnen haar sociaal tewerkstellingsinitiatief lokale diensteneconomie, voor de ophaling en verdeling van de voedseloverschotten. Zo stimuleert KINA sociale tewerkstelling en werkt KINA samen met haar lokale besturen aan duurzaamheid op ecologisch, economisch en sociaal vlak.

Om de vele tonnen eetbare voedseloverschotten maximaal te kunnen kanaliseren naar menselijke consumptie, is het nodig om ze op een efficiënte manier te verzamelen én te verdelen. Een voedseldistributieplatform zorgt voor de inzameling van kwalitatieve voedseloverschotten op een voedselveilige manier en voor de verdeling ervan aan voedselhulp en sociale organisaties. Zij zorgen op hun beurt voor de verdeling ervan tot bij mensen in armoede.

Op weg naar een multifunctionele foodhub

Daarnaast werkt KINA ook aan het oprichten van een multifunctionele foodhub: een plaats waar voedsel van verschillende kanalen bij elkaar komt (voedsel vanuit korte keten landbouw, schenkingen in het kader van Food Futuur, FEAD goederen,…), het kan worden opgeslagen, verwerkt en weer verspreid tot bij mensen in armoede.

‘Food Futuur’ wil ervoor te zorgen dat gezonde voeding in de toekomst voor iedereen beschikbaar kan zijn. Een (her)verdeling van zij die teveel hebben, naar zij die te weinig hebben. En zo samen grenzen verleggend in de strijd tegen voedselverspilling en (kans)armoede, in het licht van duurzaamheid.

Contactpersoon

Team Sociale Economie

Vakgebied Sociale economie
E-mail socialeeconomie@kina.be

Help jij onze doelstellingen mee te bereiken?

Momenteel sluiten de lokale besturen van Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Kontich, Mortsel, Stabroek en Wijnegem reeds aan bij dit project en zetten ze zich mee in voor de strijd tegen voedselverspilling. Tegen 2025 wil KINA dit project stapsgewijs uitbreiden naar de ganse regio Antwerpen. Hiervoor slaat KINA de handen in elkaar met de stad Antwerpen om volledig regiodekkend te kunnen zijn. Samen krijgen we daarvoor een Vlaamse subsidie i.h.k.v. de projectoproep “sociale distributieplatformen naar voedselhubs 2021”. Met deze Vlaamse steun plant KINA dit opstartende voedseldistributieplatform verder uit te rollen in de ganse regio.

Mijn bestuur wil ook deelnemen!