Stafmedewerker psycholoog

Algemene informatie

Welzijnsvereniging KINA p.v. is een OCMW-vereniging van 28 OCMW’s in het arrondissement Antwerpen. De vereniging is ontstaan in de jaren 80 vanuit het idee om via samenwerking tussen de bestaande voorzieningen een dringend hulpverleningssysteem in de “geestelijke gezondheidszorg” uit te bouwen. Als samenwerkingsverband helpen wij onze leden-OCMW’s bij het zoeken naar oplossingen voor problemen die een grensoverschrijdende aanpak vergen. Dynamisch en flexibel bieden wij ondersteuning telkens wanneer het OCMW geconfronteerd wordt met nieuwe uitdagingen, capaciteitsproblemen of een tekort aan expertise.

Psychologische hulp is in onze huidige maatschappij nog te vaak te duur voor een groot deel van de bevolking. OCMW’s worden bijgevolg vaak geconfronteerd met cliënten met een hoge zorgnood die vastlopen op lange wachtlijsten bij betaalbare organisaties, zoals CAW, CGG, enz. Onbehandelde psychologische problemen hebben hun impact op verschillende levensdomeinen. Mensen geraken sociaal geïsoleerd, verliezen hun interesse, kampen met een chronisch energietekort, ontwikkelen fysieke klachten, enz. Hierdoor zijn ze uiteindelijk niet meer in staat hun verantwoordelijkheden in het dagelijkse leven op te nemen zodat de problemen alleen maar toenemen.

Bijna 4 jaar geleden zijn wij op vraag van onze leden-OCMW’s gestart met het aanbod van eerstelijns psychologische dienstverlening door een stafmedewerker psycholoog. Momenteel is er een groeiende vraag vanuit onze OCMW’s naar eerstelijns psychologische ondersteuning. Daarom zijn wij op zoek naar een bijkomend stafmedewerker psycholoog om ons expertenteam uit te breiden. Enerzijds zal je de sociale diensten van het OCMW ondersteunen door mee te zoeken naar goede doorverwijzingen of meer handvatten aan te leveren in het omgaan met bepaalde psychologische of psychiatrische problematieken. Anderzijds zal je via rechtstreekse begeleidingscontacten cliënten met ernstige psychologische en/of psychiatrische problematieken opnieuw in een positie plaatsen waarin ze verandering in hun leven kunnen brengen.

Heb jij een grote affiniteit met maatschappelijk kwetsbare doelgroepen? Wil jij graag jouw steentje bijdragen aan een laagdrempelige psychologische ondersteuning? Ben jij in het bezit van een diploma psychologie? Dan zijn we misschien wel op zoek naar jou!

Functie-inhoud

Jouw voornaamste taken:

 • Ondersteuning medewerkers sociale dienst m.b.t. dossiers van cliënten met psychosociale of psychiatrische problematieken
 • Cliëntbesprekingen met de medewerkers van de sociale dienst
 • Formuleren van advies aan medewerkers m.b.t. omgang met cliënten met psychosociale of psychiatrische problematieken en de opmaak en evaluatie van begeleidingsdoelen
 • Psychologische hulpverlening aan cliënten in afwachting van structurele hulpverlening op langere termijn
 • Detectie van psychosociale of psychiatrische problematieken
 • Vraagverduidelijking
 • Inzetten op zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en weerbaarheid van cliënten
 • (Helpen bij het zoeken naar) gerichte doorverwijzingen van cliënten

 

Een volledige functieomschrijving kan u opvragen op personeel@kina.be.

 

Gezocht profiel

algemeen

 • Je beschikt over een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgeschakeld werd met Universitair onderwijs in één van de afstudeerrichtingen van de faculteit psychologie
 • Je beschikt over een eigen wagen en een rijbewijs B
 • Je bent medisch geschikt (een onderzoek aan de arbeidsgeneesheer is vereist)
 • Je beschikt over een bewijs van goed gedrag en zeden
 • Je beheerst de Nederlandse taal
 • Je hebt algemene kennis van psychologische problematieken
 • Je hebt kennis van armoedeproblematieken
 • Je hebt grondige kennis van de sociale kaart m.b.t. psychologische ondersteuning, met het oog op gerichte doorverwijzing
 • Je bent vertrouwd met het voeren van gesprekstherapie
 • Ervaring als psycholoog t.a.v. maatschappelijk kwetsbare doelgroepen is een pluspunt

 

Jobgerelateerde competenties

 • Je kan samenwerken met andere hulpverleners in het kader van de hulpverlening van OCMW-cliënten met psychosociale of psychiatrische problematieken
 • Je kan psychosociale of psychiatrische problematieken van OCMW-cliënten detecteren en benoemen
 • Je bent in staat om een hulpverleningstraject van OCMW-cliënten met psychosociale of psychiatrische problematieken mee te bepalen en op basis hiervan de gepaste doorverwijzing te bepalen.

 

Persoonsgebonden competenties

 • Je bent een teamspeler
 • Je kan zelfstandig werken
 • Je hebt sterke communicatieve skills
 • Je ben sociaal vaardig
 • Je bent flexibel en kan omgaan met stress
 • Je kan taken afbakenen
 • Je kan regels en afspraken nakomen
 • Je streeft naar kwaliteit en resultaatgerichtheid.
 • Je bent klantvriendelijk

Aanbod en voordelen

 • De vacature betreft een deeltijdse contractuele functie voor 23u per week, voor een bepaalde duur van 2 jaar, met nadien optie verlenging voor onbepaalde duur.
 • Een boeiende en afwisselende job in een aangename omgeving.
 • Bruto maandloon vanaf 2076,88 euro (volgens barema niveau A1a-A2a-A3a). Overname van geldelijke anciënniteit uit de openbare sector. Ervaring uit de privésector of als zelfstandige wordt geldelijk gevaloriseerd voor het aantal jaren relevante ervaring.
 • Openbaar bestuur = stabiele werkgever.
 • Hospitalisatieverzekering na 6 maanden.
 • Fietsvergoeding of tussenkomst abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Aansluiting bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen-Vlaanderen (GSD-v)
 • Voor deze functie wordt een wervingsreserve vastgesteld met een geldigheid van 2 jaar.

Plaats tewerkstelling

 • Maatschappelijke zetel: Antwerpsesteenweg 503, 2390 MALLE
 • Uitvoering functie op de maatschappelijke zetel van KINA en bij haar leden-OCMW’s van het arrondissement Antwerpen

Waar en hoe solliciteren?

Kandidaturen moeten samen met een kopie van diploma, een curriculum vitae en een bewijs van goed gedrag en zeden verzonden worden aan KINA t.a.v. mvr. Inse Hendrickx, Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle of naar personeel@kina.be.

Naam(Vereist)
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, docx, png, Max. bestandsgrootte: 4 MB, Max. aantal bestanden: 8.
  Toestemming(Vereist)
  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.