Week van de duurzame gemeente

Algemeen  |  4 jaren geleden

Van 18 tot 25 september 2020 vieren we de vijfde verjaardag van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het uitgelezen moment om de SDG’s bekend te maken bij het bestuur, het personeel en de burgers van de gemeenten.

Wat zijn SDG’s?

De Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015.

De Verenigde Naties keurden 17 doelstellingen goed, die tegen 2030 behaald moeten worden. Bij elke doelstelling zijn er targets of ‘subdoelstellingen’ vooropgesteld: 169 in totaal. Die subdoelstellingen zijn een eerste stap om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te verduidelijken en concreter te maken.

Bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen komt vaak het woord ’transversaal, integraal of multidimensionaal’ aan bod. Bestrijden van armoede, overschakeling naar andere energie, zorgzaam waterbeheer, veerkrachtige infrastructuur, … kan namelijk niet door maar één overheidsniveau of door één instelling worden aangepakt. De doelstellingen richten zich op overheden, bedrijven, universiteiten en wetenschappelijke instellingen, verenigingen en organisaties en ook op burgers, waar ook ter wereld. Het is een verhaal van ‘samen’, een verhaal van ‘samenwerking’. Voor een gemeentebestuur bieden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een uitgelezen kader om een antwoord te bieden op de uitdagingen van vandaag en morgen.

Lokale helden voor globale doelen

De Week van de Duurzame Gemeente is een publiekscampagne van VVSG om enerzijds de bekendheid van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te vergroten en anderzijds lokale besturen handvaten aan te reiken voor een duurzaam lokaal beleid op lange termijn.

Tijdens de campagneweek hangen deelnemende gemeenten de SDG-vlag uit aan het gemeentehuis en zetten ze hun ‘Duurzame Helden’ in de kijker. De helden zijn lokale burgers, scholen, bedrijven en verenigingen die dagdagelijks bijdragen aan één of meerdere SDG(s) en daarom de lokale gezichten van de 17 mondiale doelstellingen worden.

De focus dit jaar ligt op ‘coronahelden’. De corona-epidemie wijst ons op het belang van duurzaamheid en globale verbondenheid en ze legt de verbanden tussen de sociale, ecologische en economische dimensies van duurzaamheid bloot. Met de Week van de Duurzame Gemeente worden duurzame inspanningen in tijden van corona in de bloemetjes zetten. Het gaat om mensen en organisaties die bijzondere inspanningen hebben geleverd de voorbije maanden en die zich ook in de toekomst blijven inzetten voor een duurzame wereld.

Meer weten? Neem een kijkje op: www.weekvandeduurzamegemeente.be.

KINA & SDG’S

KINA ondernam de voorbije jaren ook al heel wat acties omtrent ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’. Verschillende besturen werden begeleid bij de opmaak van een MVO-actieplan. Neem zeker een kijkje op https://koersfutuur.be/ voor meer informatie en inspiratie!

Daarnaast wil KINA zelf ook volop inzetten op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Ter voorbereiding van het meerjarenplan werd er alvast een uitgebreide externe omgevingsanalyse van haar arrondissementeel werkingsgebied opgemaakt, volgens de 17 SDG’s.

Met de opstart van het voedseldistributieplatform zet Kina nog extra in op duurzaamheid. Het voedseldistributieplatform zal voedseloverschotten van voedingsbedrijven ophalen en deze via een herverdeling aan de OCMW’s brengen tot bij mensen in armoede. Voedselverspilling transversaal aanpakken is altijd een win-win: het thema zit verweven in bijna alle aspecten van het lokaal beleid – denk aan economie, milieu en maatschappij. Daarnaast is het ook een rode draad doorheen de volledige SDG-agenda met doelstellingen als ‘geen armoede’, ‘geen honger’, ‘schoon water’, ‘klimaatactie’ en ‘duurzame steden en gemeenschappen’. Een opportuniteit om op veel vlakken bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en de SDG’s te bereiken.

Wil uw bestuur graag aan de slag met de SDG’s en heeft u hierbij hulp nodig? Twijfel dan niet om ons te contacteren (home@kina.be of 03/218.72.09)!