Arbeidstrajectbegeleiding

Een samenwerkingsverband van OCMW’s die samen inzetten op een duurzame integratie van OCMW-cliënten naar de arbeidsmarkt.

Naar een gepaste tewerkstelling…

Een ruimer hulpverleningsplan

Arbeidstrajectbegeleiding is een onderdeel van een ruimer hulpverleningsplan tussen de cliënt en de maatschappelijk werker van de sociale dienst.

Een traject op maat

Er wordt gebruik gemaakt van de methodiek van de integrale trajectbemiddeling. Integraal verwijst naar een totale aanpak van de (soms) complexe problematiek eigen aan de doelgroep. We werken op maat van de cliënten en trachten vanuit hun vragen, mogelijkheden en beperkingen passend werk te vinden.

Gedurende de arbeidstrajectbegeleiding worden de wensen, de motivatie, de vaardigheden en het algemeen profiel van de cliënt in kaart gebracht. Cliënten hebben andere noden, afhankelijk van hun leeftijd, opleiding, afkomst, taalvaardigheid, beperking en duur van hun inactiviteit. Vanuit de begeleiding hebben we oog voor de mogelijke hindernissen voor tewerkstelling en trachten hier telkens oplossingen voor te zoeken. Naargelang de afstand tot de arbeidsmarkt en de zelfredzaamheid kijken we of een meer of minder intensieve aanpak noodzakelijk is.

Vervolgens wordt er gezocht naar een gepaste tewerkstelling. Afhankelijk van het profiel van de cliënt, zal dit een job op de reguliere arbeidsmarkt zijn, dan wel een traject tijdelijke werkervaring (TWE), wijk-werk, collectief maatwerk of vrijwilligerswerk. Indien nodig kan er ook voorafgaandelijk gezocht worden naar een geschikte opleiding.

Gedurende het traject wordt er hulp aangeboden bij het solliciteren en wordt er informatie geven over beroepsopleidingen, de werking van VDAB, indicering en maatwerk.

Een duurzame integratie op de arbeidsmarkt

Het einddoel van arbeidstrajectbegeleiding is telkens een duurzame integratie op de arbeidsmarkt, waarbij cliënten op termijn zelf in een inkomen kunnen voorzien via arbeid.

De doelgroep

De arbeidstrajectbegeleiders van KINA richten zich in eerste instantie tot moeilijk bemiddelbare werkzoekenden die genieten van een leefloon of recht hebben op maatschappelijke integratie van het OCMW. Maar, ook niet financieel gesteunde cliënten die een beroep doen op de diensten van het OCMW worden verder geholpen.

Contactpersoon

Team Arbeidstrajectbegeleiding

Vakgebied Arbeidstrajectbegeleiding
E-mail arbeidstrajectbegeleiding@kina.be

Nood aan ondersteuning binnen jouw bestuur?

Met ons team van 2 arbeidstrajectbegeleiders werden er in 2021 in totaal 128 financieel gesteunde OCMW-cliënten. We zijn er in geslaagd om 50% van deze cliënten aan het werk te helpen.  Er werden ook 54 niet financieel gesteunde cliënten begeleid naar werk, waar er bij 41% een tewerkstelling werd opgestart.

Daarnaast werden er ook cliënten begeleid naar gepaste opleidingen of bevinden cliënten zich nog in een voortraject naar werk.

Wat zijn we trots op dit resultaat!

Kan arbeidstrajectbegeleiding voor jouw bestuur een meerwaarde betekenen?

Wij helpen jou graag verder!