Digibanken

Vraag jij wel eens hulp nodig bij het werken met een computer? Of, help je wel eens iemand die hier moeite mee heeft?

KINA zet volop in op de ontwikkeling van een digibank om alle inwoners van de deelnemende gemeenten toegang te kunnen geven tot digitale ondersteuning

Kwetsbare groepen surfen mee op de digitaliseringsgolf

Een digitale kloof

De coronacrisis versnelde de digitalisering en maakte de digitale kloof (nog) groter. Bovendien zijn ondertussen heel wat essentiële diensten nauwelijks nog fysiek bereikbaar en worden deze ook vandaag de dag digitaal aangeboden. De digitale kloof vergroot op deze manier ook andere problemen zoals bijvoorbeeld de toegang tot de arbeidsmarkt. Volgens de digitmeter hebben:

  • 4 op 10 Belgen een risico op digitale uitsluiting
  • 1 op 3 huishoudens met een laag inkomen geen internetaansluiting
  • 40% van de Belgen zwakke digitale vaardigheden
  • meer dan de helft nog nooit online administratieve verrichtingen gedaan

Als we iedereen mee willen nemen in dit digitale verhaal, wordt e-inclusie alsmaar belangrijker.

Daarnaast toont de Digimeter aan dat 1 op 3 huishoudens met een laag inkomen geen internetaansluiting hebben. Tevens heeft 40% van de Belgen zwakke digitale vaardigheden en heeft meer dan de helft nog nooit online administratieve verrichtingen gedaan. Het is duidelijk dat digitalisering niet voor iedereen even vanzelfsprekend is. Kwetsbare groepen ondervinden moeilijkheden met de toegang tot technologie zoals bijvoorbeeld een computer of internet, en met de toegang tot opleiding om hun digitale vaardigheden te versterken die nodig zijn om essentiële diensten te gebruiken zoals bijvoorbeeld Tax On Web.

Vlaamse Veerkracht

De Vlaamse Veerkracht schreef, in het kader van het relancebeleid van de Vlaamse Regering en met financiering van de Europese Unie, een subsidie uit om de digitale kloof te verkleinen door het oprichten van een Digibank. Met de oprichting van lokale digibanken wil de Vlaamse Overheid kwetsbare groepen meekrijgen in de digitaliseringsgolf door technologie en opleiding toegankelijk te maken voor iedereen.

De digibank

Samenwerking en partnerschap

KINA zet zich, samen met 7 van haar lokale besturen, in voor het wegwerken van de digitale kloof door middel van de oprichting van een digibank.

De Digibank van KINA zet in op kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, mensen met beperkte financiële draagkracht, mensen met een laag opleidingsniveau, anderstaligen en werkzoekenden. Vooral een combinatie van één of meerdere factoren verhoogt het risico op digitale uitsluiting. Het risico is echter niet beperkt tot deze groepen maar treft ook personen die professioneel en sociaal goed geïntegreerd zijn, los van opleidingsniveau of financiële situatie. We willen bijkomend ook mensen bereiken met acute of occasionele computerproblemen, mensen voor wie het te snel gaat, die geen intrinsieke motivatie hebben of die niet durven.

Naast het verstrekken van toegang tot IT materiaal zetten we in op het aanreiken van opleidingskansen en het bieden van ondersteuning bij digitale vaardigheden. De opleidingen gaan over het aanzetten van een computer tot het leren werken met veel gebruikte applicaties en applicaties die toegang bieden tot essentiële diensten. KINA werkt hiervoor samen met opleidingsverstrekkers voor een laagdrempelig en flexibel aanbod en voor opleidingen op maat. In het project Digibanken werken we intensief samen met Ligo Mechelen/Antwerpen, VDAB en Blenders om de Digibank in onze regio te realiseren.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Circulariteit

Bij de uitleendienst kunnen lokale besturen, particulieren en bedrijven hun tweedehands materiaal doneren. Het materiaal wordt volledig in orde gebracht en bezorgd aan de uitleendiensten van de lokale besturen. Zij zullen telkens toestellen ter beschikking hebben om uit te lenen. Daarnaast voorzien we een warme overdracht waarbij de inwoners die een toestel ontvangen, op lokale digipunten kunnen leren hoe zij met het toestel kunnen werken.

Via de OCMW’s zullen inwoners die daar nood aan hebben financiële ondersteuning krijgen om toegang te krijgen tot technologie. Voor doelgroepen die enkel ondersteuning voor internettoegang nodig hebben, werd een betaalbaar alternatief uitgewerkt.

Sociale economie

Bij de digibank wordt er samengewerkt met sociale economie om mensen met een verre afstand tot de arbeidsmarkt opnieuw kansen te geven op een tewerkstelling. Denk maar aan het organiseren van de uitleendienst, het logistieke proces of het installeren bij de gebruiker thuis. Op deze manier worden er met het project van de digibank kansen gecreëerd in de ruime zin van het woord.

Project met financiering van

Contactpersoon

Team Sociale Economie

Vakgebied Sociale economie
E-mail socialeeconomie@kina.be

Help jij mee aan de verkleining van de digitale kloof?

Doneer jouw oude ICT-materialen. Of, biedt je aan als vrijwilliger bij ons project!

Alle hulp is welkom…

Wij kijken er naar uit van jou te mogen horen!