Dwaallicht

Een regionaal praatcafé over dementie…

Praten over dementie

Regionaal praatcafé Dwaallicht wil dementie bespreekbaar maken om zo de zorgen van alle betrokkenen lichter te maken en licht te brengen voor zij die dolen: de persoon met dementie zelf, maar ook familieleden en mantelzorgers in hun zoektocht naar antwoorden. Tenslotte willen we hen wegwijs maken in het doolhof van voorzieningen.

Elk praatcafé kent een soortgelijk verloop. Allereerst wordt er een deskundige geïnterviewd over een bepaald aspect van dementie. Vervolgens komt er een mantelzorger aan het woord die in zijn persoonlijk leven werd/wordt geconfronteerd met de problematiek. Er is steeds ruimte voor het stellen van vragen, zowel aan de deskundige als aan de mantelverzorger. Gewoon luisteren kan echter net zo goed.

De bedoeling van een praatcafé is tweeledig. Enerzijds is een praatcafé een moment om deskundige informatie te verkrijgen, anderzijds is het een ontmoetingsplaats waarop mensen die met dementie te maken krijgen, elkaar op een informele wijze en in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten.

Programma

Contactpersoon

Coördinator Dwaallicht

E-mail info@dwaallicht.be

Meer weten over Dwaallicht?

Kom je graag eens een Dwaallicht praatcafé bijwonen? Of wil je weten hoe je dit initiatief kan steunen?

Neem dan zeker een kijkje op de website van Dwaallicht!

Naar de website van Dwaallicht!