Algemene Vergadering

Als vereniging van, voor en door OCMW’s vindt KINA het belangrijk dat haar leden mee de beleidslijnen van de vereniging bepalen. Ze hebben hiervoor hun vertegenwoordiging in onze beheersorganen, waaronder de Algemene Vergadering.

Bevoegdheid

Buiten de bevoegdheid haar uitdrukkelijk toegekend door het Decreet Lokaal Bestuur en door onderhavige statuten, beslist de algemene vergadering over de verhoging van het maatschappelijk kapitaal, over de wijziging van de statuten, en over de verlenging en de voortijdige ontbinding van de welzijnsvereniging.

Stemmingen over beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid (wat we verstaan als meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, zonder onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen meegerekend). Uitzonderingen zijn beslissingen over de aanneming, uittreding of uitsluiting van deelgenoten, verhoging van het kapitaal, wijziging van de statuten en ontbinding van de welzijnsvereniging. Hierbij wordt een 2/3 meerderheidsstemming gehanteerd.

Samenstelling

Ieder lid-OCMW vaardigt twee vertegenwoordigers (en plaatsvervangers) uit om te zetelen in de Algemene vergadering van KINA. De Algemene Vergadering komt minstens één keer per jaar bijeen of wordt bijeengeroepen door de Raad Van Bestuur telkens zij dit noodzakelijk acht. De agenda wordt telkens opgesteld door de Raad van Bestuur.

De Algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

In de huidige legislatuur is de Algemene Vergadering samengesteld als volgt:

OCMW Afgevaardigden OCMW Afgevaardigden
Boechout Willy Van Genechten & Kris Swaegers Mortsel Gitta Vanpeborgh & Vera De Hert
Boom Kim Van Kerckhoven & Tom De Wandelaere Niel Anne Troch & Kelly Breugelmans
Borsbeek Dis Van Berckelaer & Naomi Van der Velden Ranst Fernand Bossaerts & Leen Baeten
Brasschaat Erwin Callens & Karina Hans Rumst Els De Vlies
Brecht Kris Kenis & Natalie Schoonbaert Schelle Axel Boen (voorzitter AV) & Nicole Haerenout
Edegem Goedele Vandewalle & Brigitte Vermeulen-Goris Schilde Marian Van Alphen & Pascale Gielen
Essen Dirk Konings en Diane Van Ginderen Schoten Veronique D’Exelle & Katelijne Peeters
Hemiksem Kristien Vingerhoets & Jill Van Wijnsberghe Stabroek Liesbeth Bardyn & Herman Jongenelen
Hove Gerda Lambrecht & Marie Misselyn Wijnegem Nadine Wouters & Karel Luyckx
Kalmthout Maggy Beyers & Hanne Beyers Wommelgem Vera Govaerts & Dirk Somers
Kapellen Ashraf Firoozeh Sadeghi & Evelyne Haud’Huyze Wuustwezel Glenn Verelst & Katrin Kempenaers
Kontich Cindy Vanbaeden & Marleen Van den Eynde Zandhoven Mieke Maes & Paul Nagels
Lint Caroline Van der Heyden & Malika De Prins Zoersel Paul Van Wesenbeeck & Cindy Van Paesschen
Malle Jolien Vrints & Kim Geys Zwijdrecht Mariam Amal & Marleen Van Hauteghem