Raad van Bestuur

Als vereniging van, voor en door OCMW’s vindt KINA het belangrijk dat haar leden mee de beleidslijnen van de vereniging bepalen. Ze hebben hiervoor hun vertegenwoordiging in onze beheersorganen, waaronder de Raad van Bestuur.

Een uitgebreide bevoegdheid

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om op te treden namens de welzijnsvereniging en om alle daden van beheer en beschikking te verrichten die binnen het maatschappelijk doel vallen. Alles wat niet uitdrukkelijk en verplichtend voorbehouden wordt aan de voorzitter en aan de algemene vergadering, door de regelgeving of door de statuten, behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

Samenstellling

Het aantal raadsleden bedraagt telkens tien. Ze worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een termijn van zes jaar.

Er wordt telkens een nieuwe Raad van Bestuur samengesteld gedurende de eerste twee maanden volgend op de datum waarop de raden van de OCMW’s ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen worden verkozen.

De vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur, met aan het hoofd Axel Boen als voorzitter.

In de huidige legislatuur is de Raad van Bestuur samengesteld als volgt:

OCMW Raadslid Functie
Boom Dhr. Van Kerckhoven Kim Bestuurslid
Brasschaat Dhr. Callens Erwin Bestuurslid
Edegem Mvr. Vandewalle Goedele Bestuurslid
Kalmthout Mvr. Van Looveren Lea Bestuurslid
Malle Mvr. Jolien Vrints Bestuurslid
Schelle Dhr. Boen Alex Voorzitter
Schilde Mvr. Van Alphen Marian Bestuurslid
Schoten Mvr. D’exelle Veronique Bestuurslid
Zandhoven Mvr. Maes Mieke Bestuurslid
Zwijndrecht Mvr. Amal Mariam Bestuurslid