Crisisopvang

Onze crisisopvang in Malle biedt ondersteuning aan OCMW’s en eerstelijnshulpverleners die geconfronteerd worden met een cliënt in een psychosociale crisissituatie.

Een laatste vangnet

6.000 tot 8.000 noodnachten per jaar

6.000 tot 8.000 noodnachten. Daar wordt KINA jaarlijks mee geconfronteerd binnen de werking van haar crisisopvang te Malle.

Onze noodbedden zijn er aanvullend aan de bestaande reguliere hulpverleningsinitiatieven, en dit zowel regionaal (bv. CAW) als lokaal (doorgangswoningen of crisiswoningen). Ze treden in geen geval in de plaats van deze voorzieningen, maar zijn er als laatste vangnet voor die mensen die door de mazen van het net vallen. Op deze manier richten we ons tot een zeer kwetsbare doelgroep die we niet in de kou willen laten staan.

 

Een grensoverschrijdende samenwerking

Hiervoor werkt KINA grensoverschrijdend samen met een 50-tal OCMW’s uit de arrondissementen Antwerpen, Turnhout en Mechelen. Samen verleggen we grenzen om ervoor te zorgen dat het ondenkbare toch denkbaar is en er altijd nog een oplossing voorhanden is!

Doelstelling

Inspelen op crisissituaties

Onze crisisopvang biedt ondersteuning aan OCMW’s en eerstelijnshulpverleners die geconfronteerd worden met cliënten in een psychosociale crisissituatie. We bieden opvang aan personen die om verschillende redenen plots geen dak boven het hoofd hebben. Zo verblijven er mensen van wie het huis is afgebrand, die omwille van relationele problemen niet langer samen kunnen leven, omwille van financiële problemen uit huis zijn gezet, … . Iedere cliënt in onze crisisopvang heeft zijn eigen verhaal.

Permanente bereikbaarheid

Er wordt gewerkt met een 7×24 uur bereikbare wachtdienst. De consulent zal jouw oproep onmiddellijk behandelen. Er wordt met jou een vraaggesprek gevoerd teneinde zicht te krijgen op de aard van de noodsituatie. Op basis hiervan zal de consulent een advies trachten uit te brengen, steunende op hun (vaak jarenlange) ervaring in het omgaan met crisissituaties en hun kennis van het hulpverleningsnetwerk. Er zal steeds via een proces van ontmijning, diagnose, informatie, advies en toeleiding mee naar een oplossing gezocht worden.
Indien er samen geen geschikte oplossing gevonden wordt, kan de cliënt gedurende de eerste crisisdagen opgevangen worden in de noodbedden van jouw OCMW bij KINA. Deze noodbedden bevinden zich in ons eigen gespecialiseerd hotel te Malle.

Bevorderen van maatschappelijke integratie

De grote meerderheid van de cliënten binnen de crisisopvang bevindt zich in een netwerk van sociale uitsluitingen op tal van gebieden. Dit maakt dat zij vaak niet zelfstandig tot een oplossing kunnen komen en al snel beroep moeten doen op crisisopvang. Dankzij het bieden van materiële crisisopvang (een dak boven het hoofd, eten, hygiëne, veiligheid,…) bekoelt de crisissituatie tot een probleemsituatie waar de cliënt de tijd krijgt om actief een oplossing te zoeken voor zijn probleem. Hierbij wordt hij gesteund door het voor deze cliënt bevoegde OCMW en het personeel van de crisisopvang. Een verblijf in de noodbedden, moet de cliënt de ruimte bieden om op korte termijn te zoeken naar een oplossing, zodoende de cliënt terug kan re-integreren naar de maatschappij.

Een mooie referentie uit het werkveld…

“De crisisopvang van KINA vormt het sluitstuk van het hulpverleningsaanbod van het ocmw. De zeer ruime taakstelling van de ocmw’s betekent dat we niemand kunnen uitsluiten van hulp. Door verschillende evoluties in de samenleving merken we dat de problematieken van cliënten van onze ocmw-diensten steeds complexer en zwaarder worden. In die context is de crisisopvang van KINA een onmisbaar sluitstuk. Voor de meest acute noden en wanneer er geen ander alternatief is, vormt het een grote geruststelling voor de maatschappelijk werkers en beleidsverantwoordelijken te weten dat ze samen met een aantal partners zoals politie en huisartsen 24/24 en 7/7 beroep kunnen doen op de crisisopvang.  Ook al is de opvang een noodoplossing en niet bedoeld voor lange termijn het maakt voor de mensen die opvang nodig hebben en voor de hulpverleners een wereld van verschil te weten dat er kwaliteitsvolle opvang is vanuit waaruit samen kan gewerkt worden aan een bestendige oplossing voor de situatie.” – Kristof Janssens (Algemeen Directeur Zoersel)

Neem zeker ook hier een kijkje…

Contactpersoon

Team Crisisopvang

Vakgebied Crisisopvang
E-mail criciscel@kina.be
Telefoon 03/218.72.09

Contacteer jouw plaatselijke OCMW!

Enkel hulpverleners kunnen een beroep doen op de crisiscel. Zij kunnen hiervoor bellen naar ons noodnummer. Voor meer informatie hieromtrent, kunnen hulpverleners altijd terecht bij het plaatselijke OCMW. Buiten de openingsuren van het OCMW kunnen cliënten ook steeds doorverwezen worden naar de lokale politie, die met onze werking vertrouwd is.

Contacteer jouw OCMW