Kwaliteitszorg

KINA heeft een team van stafmedewerkers die lokale besturen kunnen ondersteunen bij de uitbouw van een sterk kwaliteitsbeleid binnen verschillende diensten.

Inzetten op een sterk kwaliteitsbeleid

Regelgeving

Om de kwaliteit van het zorg- en ondersteuningsaanbod in onder meer de woonzorgvoorzieningen te bevorderen (vastgelegd in het kwaliteitsdecreet 17 oktober 2003 en het nieuwe woonzorgdecreet 15 februari 2019), worden lokale besturen verplicht om in te zetten op een sterk kwaliteitsbeleid. De verwachtingen hieromtrent zijn vaak groot, vragen de nodige expertise en vormen een bijkomende belasting bovenop de dagelijkse werkzaamheden van de diensten.

Voorzieningen

 • diensten voor gezinszorg;
 • serviceflats en groepen van assistentiewoningen;
 • organisatoren van gezinsopvang (= voormalige diensten voor onthaalouders);
 • organisatoren van groepsopvang (= voormalige kinderdagverblijven);
 • woonzorgcentra;
 • centra voor kortverblijf;
 • lokale dienstencentra;
 • centrum voor dagopvang;
 • poetsdiensten

Ondersteuning op maat van lokale noden

Onze experten kwaliteitszorg bieden ondersteuning aan bij de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en bijsturen van het kwaliteitsbeleid van deze woonzorgvoorzieningen. Concreet kan deze ondersteuning het volgende inhouden:

 • het opmaken en onderhouden van het kwaliteitshandboek;
 • het opmaken van het jaarverslag en de kwaliteitsplanning;
 • het ontwikkelen en implementeren van een zelfevaluatiesysteem;
 • het organiseren van tevredenheidsonderzoeken bij gebruikers en medewerkers;
 • het ontwikkelen en implementeren van een klachtenbeleid;
 • het organiseren en de verslaggeving van interne en externe overlegmomenten, waaronder een kwaliteitsoverleg;
 • het ontwikkelen en implementeren van diverse verbeterprojecten op het gebied van kwaliteit;
 • het opmaken en up-to-date houden van huishoudelijke reglementen, folders, flyers, brochures en dergelijke;

Projecten en partnerschappen

Naast het ondersteunen van het kwaliteitsbeleid op maat van een lokaal bestuur, staan onze stafmedewerkers Kwaliteitszorg ook mee in voor de coördinatie van grensoverschrijdende projecten en partnerschappen tussen aangesloten leden-OCMW van KINA.

Contactpersoon

Team Lokaal Sociaal Beleid en Kwaliteitszorg

Vakgebied Kwaliteitszorg en Lokaal sociaal beleid
E-mail lokaalsociaalbeleid@kina.be

Op naar een sterk kwaliteitsbeleid voor jouw diensten?

In 2021 ondersteunde onze stafmedewerkers 3 groepsopvangen, 2 gezinsopvangen, 3 groepen van assistentiewoningen, 3 serviceflatvoorzieningen, 3 diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, 1 regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, 1 centrum voor kortverblijf, 2 lokaal dienstencentra, 1 woonzorgcentrum, 1 centrum voor dagopvang en 1 poetsdienst met dienstencheques.

Wil jij inzetten op een sterk kwaliteitsbeleid binnen jouw diensten? Heb je nood aan deskundige ondersteuning?

Twijfel niet om ons te contacteren!