Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur staat in voor de opvolging van de dagelijkse werking en aansturing van de organisatie.

De permanente werkgroep bestuurlijk en financieel management

De Raad van Bestuur kan uit zijn midden een permanente werkgroep voor bestuurlijk en financieel management oprichten, die belast is met het afhandelen van zaken van dagelijks bestuur en waaraan hij bovendien andere wel omschreven bevoegdheden kan overdragen ter uitvoering van het beleid van de Raad van Bestuur.

Concreet gaat het over:

  • opvolgen van de werkzaamheden van de verschillende cellen
  • opvolgen van personeelszaken
  • uitoefenen van kwaliteitsbewaking
  • uitwerken van procedures
  • uitvoeren van controles
  • voorbereiding van vergaderingen

Samenstelling

De voorzitter van de Raad van Bestuur en de Algemeen Directeur maken van rechtswege en met beraadslagende stem deel uit van deze werkgroep.

Axel Boen

Vakgebied Voorzitter
E-mail axel.boen@kina.be

Inse Hendrickx

Vakgebied Algemeen directeur
E-mail home@kina.be